Valokuvauksen historiaa

Valokuvat ovat tänä päivänä tärkeä osa monen kodin tunnelmaa ja sisustusta. Ikuistamme valokuvien kautta aikaisemmin koettuja hetkiä ja tilanteita, sekä muistamme niitä rakkaita ihmisiä ja lemmikkejä, jotka eivät enää ole keskuudessamme.

Kuka keksi valokuvaamisen?

Historiankirjojen mukaan ensimmäisenä valokuvauksen isänä pidetään ranskalaista Joseph-Nicéphore Niépceä. Vaikka alussa ensimmäiset kehitetyt valokuvat olivat hyvin huonolaatuisia ja epätarkkoja, uuden keksinnön innostamana Niépce jatkoi motivoituneena valokuvauksen kehittämisessä.

1800-luvun alussa Ranska ja Englanti alkoivat innostua suuresti tästä uudesta keksinnöstä. Tuolloin myös niin kutsuttu camera obscura –tekniikka sai alkunsa. Ajan suurimpana haasteena oli kuitenkin kehittää mahdollisimman valoherkkä materiaali tarpeeksi lyhyellä valotusajalla ja niin, että valmista valokuvaa olisi mahdollista ihailla myös päivänvalossa.

Niépcen kanssa samaan aikaan valokuvaamisen tekniikka alkoi kehittämään myös englantilainen William Henry Fox Talbot. Molemmat työskentelivät tekniikan parissa täysin tietämättöminä siitä, mitä toinen heistä teki. Niépcen kuollessa vuonna 1833 tämän oppipoika Louis Daguerre jatkoi tutkimuksia. Lähes vahingossa tämä tuli keksineeksi dagerrotypian, joka alkoi levitä kuin kulovalkean tavoin suurimpiin kaupunkeihin.

Valokuvaamisesta tuli 1800-luvun lopulla hyvin suosittua, mutta harrastelijoita oli monimutkaisen teknologian takia hyvin vähän. Tuolloin Eastman Kodak-yrityksen perustanut George Eastman otti elämäntehtäväkseen luoda valokuvauksesta tavallisen tallaajan harrastuksen ja toi markkinoille rullafilmin ja sille sopivan kameran. Valokuvauksen kehittyminen lähti huimaan kasvuun 1920-luvulla, josta 1940-luvulle tultaessa myös värikuvaus alkoi yleistyä.

Uusi aika koittaa

1990-luvun valokuvaamisen murroksena voidaan pitää digitaalikameroiden saapumista markkinoille. Valokuvaamisen digitalisoituessa myös harrastelijoiden määrä lähti huimaan kasvuun, sillä digikameroiden ansiosta lähes jokainen pystyi muokkaamaan kuvia tietokoneella.

Kun valokuvien ottamisesta ja teetättämisestä tuli yhä nopeampaa, helpompaa ja edullisempaa, myös ihmisten kodit alkoivat hiljalleen täyttyä erilaisista valokuvista. Valokuvia alkoivat kehystää mitä upeimmat ja näyttävimmät valokuvakehykset, joiden personalisointi ja suunnittelu onnistui helposti netissä. Näiden kehysten ansiosta elämän kauneimmat ja onnellisimmat hetket säilyivät suojassa rypistymiseltä, valolta, iskuilta ja muilta vaaroilta.

Tätä murrosta seurasivat erityisesti 2010-luvulla yleistyneet älylaitteet, joista parhaimpien lippulaivamallien kamerat vastaavat tänä päivänä jo laadukkaiden digitaalikameroiden tasoa. Viimeistään sosiaalisen median aikakausi on luonut valokuvien muokkaamisesta ja jakamisesta täysin uudenlaisen valtavirran, joiden kautta ihmiset rakentavat jopa kokonaisia identiteettejä ja elämäntapoja.