Saksankielinen kulttuurialue ja saksan kieli

Seuraavaksi hieman saksalaisesta ja saksankielisestä kulttuurialueesta. Saksaa puhutaan Euroopassa pääasiassa saksankielisissä maissa Saksassa, Itävallassa, ja Sveitsissä. Saksa on virallisena kielenä myös esimerkiksi Luxembourgissa ja Belgiassa. Saksaa opetetaan vieraana kielenä monissa kouluissa Suomessa, tosin nykyään nuoriso on vähemmän kiinnostunut Saksan kielestä kuin aiemmin.

Saksaa puhutaan esimerkiksi Itävallassa ja Sveitsissä. Esimerkiksi Itävallan saksa eroaa Saksassa puhuttavasta esimerkiksi kun saksalainen sanoo guten tag, niin itävaltalainen sanoo gross gutt.

Saksan kieli kuuluu indoeurooppalaisen kielikunnan länsigermaaniseen haaraan. Siihen kuuluu myös afrikaans, friisi, hollanti ja englanti. Sitä puhuu äidinkielenään noin 100 miljoonaa ihmistä.

Kyseessä on EU:n puhutuin kieli. Kieltä opiskellaan useissa Euroopan valtioissa. Joillakin humanistisilla aloilla saksan kielen merkitys on edelleen erittäin suuri.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan pitää sitä, että slaavilaisissa kielissä saksalaisia kutsutaan, termillää nemetski, joka tarkoittaa mykkää. Sen oletetaan viitanneen slaavia osaamattomiin ihmisiin. Suomessa asuu noin 6000 ihmistä, joiden äidinkieleksi on määritelty saksa.

Saksan kielessä on suuri murteellisia eroja, niin eri maiden välillä kuin näiden sisällä. Eri murteiden puhujat eivät aina ymmärrä toisiaan. Saksan yleiskieltä kutsutaan yläsaksaksi, kun taas Sveitsin ja Itävallan murteista käytetään nimitystä alasaksa. Alasaksaa pidettiin uskonpuhdistuksen aikaan erillisenä kielenä.

Sveitsinsaksa eroaa saksan yleiskielestä merkittävästi. Usein saksalaisilla on vaikeuksia ymmärtää Sveitsissä puhuttavaa saksaa. Erityisesti puhekielessä sveitsinsaksaa käytetään usein, mutta virallisemmissa yhteyksissä käytetään standardisaksaa. Sveitsinsaksassa käytetään myös ranskalaisia sanoja, kuten merci, glace, velo.

Saksan kielen erikoisuuksiin kuuluu se, että substantiivit kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. Myös kaksois-s kirjoitetaan usein ß, vaikka sen vähentämisestä on ollut puhetta. Sveitsinsaksassa ß korvataan aina kahdella s-kirjaimella, eli kun Saksassa kirjoitetaan straße, niin Sveitsissä kirjoitetaan strasse. Saksan erikoisuuksiin kuuluu myös se, että siinä on kolme sukua: maskuliini, feminiini ja neutri. Näin on myös venäjän kielessä, mutta erimerkiksi italiassa ja ranskassa on vain kaksi sukua, ja suomen tai englannin kielessä sukuerottelua ei tehdä.