Saksalaisen kirjallisuuden suuret nimet

Saksalainen kirjallisuus kiinnostaa edelleen myös Suomessa. Monelle tuttuja kirjailijoita ovat esimerkiksi Herman Hesse, Gunter Grass ja Heinrich Böll. Saksalaisessa kirjallisuudessa tärkeä teema on Saksan lähihistoria.

Tässä osiossa käymme lyhyesti läpi nämä kolme kirjailijaa. Thomas Mannin tunnettuja teoksia ovat muun muassa Taikavuori. Sen tapahtumapaikka oli keuhkotautiparantola. Tärkeässä roolissa romaanissa olivat jesuiitta Naftan ja humanisti Settembrinin väliset keskustelut. Mann suhtautui hyvin kriittisesti Hitlerin valtaan, ja hänen kirjojaan poltettiin Saksassa. Mannin romaani Tohtori Faustus kertoo toisen maailmansodan jälkeisestä tilanteesta. Mannille ominaista oli erittäin laaja tuotanto. Muita tunnettuja romaaneja ovat muun muassa Kuolema Venetsiassa, Tristan ja herra ja koira.

Toinen kuuluisa saksalainen kirjailija on Herman Hesse. Hän oli saksalainen runoilija, kirjailija ja taidemaalari. Hessen tunnetuimmat romaanit ovat Arosusi ja Lasihelmipeli. Hessen kirjoissa toistuvia teemoja olivat ihmisen ymmärtämisen tarve ja inhimillisyys. Hesse suhtautui kriittisesti teollistumiseen ja kaupungistumiseen. Monet Hessen teoksista koskettavat nuorten elämään, kuten Demian, jonka tapahtumat sijoittuvat ihmisen sielunmaailmaan.

Gunter Grass on kolmas tässä osiossa tarkasteltava saksalainen kirjailija. Grass oli tunnettu osallistumisestaan rauhanliikkeeseen. Hänen kuuluisia romaaneja ovat muun muassa Peltirumpu, Kissa ja Hiiri ja Koiranvuosia. Grassin teoksille on tyypillistä. että niiden nimissä on eläimiä. Kissa ja hiiri teoksen lisäksi hänen teoksista mainittakoon Rottarouva sekä Kampela.